Oversikt og kontroll.
Sikring og tilrettelegging.

adEgo kan hjelpe deg og din organisasjon til å skape optimal oversikt på forretningsprosessene i din virksomhet. Dette gjelder alt fra rådgivning og assistanse knyttet til infrastruktur, fagsystemer og prosjektledelse.

ERP (Enterprise Resource Planning)
adEgo er Norges første og eneste offisielle partner av OpenERP. Vi er stolte av å være den første aktøren i Norge som tilbyr et komplett integrert administrativt styringssystem for virksomheter basert på en åpen kildekode, som er oversatt og tilpasset norske forhold.

OpenERP har på få år vokst til å bli en moden aktør på ERP markedet. adEgo kan stå for en total implementering av løsningen; fra forprosjekt, opplæring, igangkjøring til drift av løsningen hvis ønskelig.

Løsningen er i dag installert i over 45 land og er oversatt til over 25 språk inklusive norsk. Både med hensyn til funksjonalitet, brukergrensesnitt samt teknologi, vil du med OpenERP finne en løsning helt i forkant.


Business Intelligence
Business Intelligence (BI) handler kort og godt om hvordan man samler, analyserer, distribuerer og presenterer data om virksomheten.

Tilgang til korrekte og oppdaterte nøkkeltall på tvers av avdelinger gir deg en reell oversikt over virksomheten, og dermed et best mulig beslutningsgrunnlag når man skal fatte vedtak.

Pentaho Open BI Suite er plattformen som gir deg den infrastrukturen som kreves for å bygge fremtidsrettede løsninger for virksomhetsstyring.


Infrastruktur/
rådgivning
Vi har lang erfaring fra prosjektering og implementering av virksomhetskritisk IKT infrastruktur. Vi har ansatte som i flere år har etablert og ansvar for tjenesteleveranse fra ASP datasenter for kontorstøtte- og fagsystemtjenester. Dette gjelder også databaser, virtualisering og tjenestekonsolidering, dataintegritet og -sikkerhet, ytelsesanalyse samt optimalisering.

Innefor anskaffelse av nye administrative løsninger kan vi bistå med alt fra rådgivning til praktisk prosjektledelse ved implementering av nye løsninger. Vi har flere tiårs erfaring fra både små og store selskaper, både i Norge og i utlandet, knyttet til alt fra prosjektindustri til farmasøytisk industri.